Alkohol och drogpolicy

 

iKi Assistans AB med sin inriktning på personlig assistans ställer höga krav på vår alkohol- och drogpolicy, och framför allt hur vi lever upp till den.

Denna policy innebär ett klart avståndstagande från all form av ickemedicinsk användning/ konsumtion av narkotikaklassade preparat samt missbruk av alkohol.
Anabola steroider skall jämställas med narkotikaklassade preparat.


Policyn gäller samtliga medarbetare/ anställda på företaget.

Om drogmissbruk upptäcks, skall detta hanteras enligt individuellt åtgärdsprogram
i samarbete med kommunen.


Målet är att drogmissbruket skall bort och att medarbetaren ska ha kvar sin anställning.

Varje medarbetare skall informeras om denna policy.

Utbildning och information skall ske för att ge kunskap och verktyg åt de chefer och nyckelpersoner som arbetar med dessa frågor.


Attityden inom iKi Assisstans AB skall vara att vi som arbetskamrater och
medmänniskor inte accepterar kollegors missbruk utan finns där som ett
stöd och som en trygghet under hela sjukdomsperioden. Vi skall medverka
till att personen får hjälp på ett så tidigt stadium som möjligt.


Alla anställda inom iKi Assistans AB har ett ansvar att denna policy efterlevs.                Historia iKi

Historia liten

iKi Assistans startades 1998
av tre kvinnor, Ingrid, Kerstin
och Inger. Så här tillkom namnet
iKi assistans AB. Från starten
fanns det åtta uppdragsgivare.


Innan dess hade Ingrid, Kerstin
och Inger arbetat med frågor
angående personlig assistans
sedan 1994, då lagen om stöd
och service till vissa funktions-
hindrade (1993:387) (LSS) kom.
Vid denna tid jobbade de på ett
företaget Resurspartner som
då drevs av Yvonne Ferrari.
När Yvonne beklagligt gick bort,
önskade uppdragsgivarna att
Ingrid, Kerstin och Inger skulle fortsätta driva ett företag i
Yvonnes anda.


På detta vis uppkom
iKi Assistans AB.

» Läs mer

 

  


iKi Assistans AB | Rådmansgatan 10 | 211 43 Malmö | Tfn Malmö 040-665 58 50 | Fax 040-23 84 62 | Mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.