Kvalitetspolicy

 

iKi Assistans AB arbetar för att hos våra uppdragsgivare skapa förtroende och
trygghet genom att i vårt arbete främja jämlikhet och full delaktighet för våra
kunder i deras vardagsliv. Vi driver vår verksamhet med utgångspunkt i vårt
kvalitetsarbete och arbetar för att uppfylla lagkrav och kundens krav och
förväntningar. Vårt arbete grundas på en respekt för kundens självbestämmande
och integritet. För våra barnkunder är värdegrunden barnets bästa vår ledstjärna.
Vi eftersträvar att våra kunder i största utsträckning ska ges inflytande och
medbestämmande över våra insatser, detta åstadkommer vi genom:

 

  • Klara och enkla ansvar- och samarbetsformer med
    uppdragsgivare och leverantörer.

  • Att utföra vårt arbete rätt från början och i rätt tid.

  • Lyhördhet för kundernas krav och förväntningar.

  • Att aktivt och kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar.

  • Att vår verksamhet ska präglas av helhetssyn.

  • Att uppfattas som en attraktiv samarbetspartner.

  • Kvalitetsarbetet styrs mot mätbara mål.

 

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekonomiskt motiverat.                Historia iKi

Historia liten

iKi Assistans startades 1998
av tre kvinnor, Ingrid, Kerstin
och Inger. Så här tillkom namnet
iKi assistans AB. Från starten
fanns det åtta uppdragsgivare.


Innan dess hade Ingrid, Kerstin
och Inger arbetat med frågor
angående personlig assistans
sedan 1994, då lagen om stöd
och service till vissa funktions-
hindrade (1993:387) (LSS) kom.
Vid denna tid jobbade de på ett
företaget Resurspartner som
då drevs av Yvonne Ferrari.
När Yvonne beklagligt gick bort,
önskade uppdragsgivarna att
Ingrid, Kerstin och Inger skulle fortsätta driva ett företag i
Yvonnes anda.


På detta vis uppkom
iKi Assistans AB.

» Läs mer

 

  


iKi Assistans AB | Rådmansgatan 10 | 211 43 Malmö | Tfn Malmö 040-665 58 50 | Fax 040-23 84 62 | Mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.