Miljöpolicy

 

iKi Assistans AB skall verka för att med utgångspunkt från företagets resurser
och kundernas krav reducera miljöeffekterna genom att:

  • Erbjuda uppdragsgivarna personliga assistenter i närområdet vilket
    ger en minskad miljöbelastning.

  •  Kontinuerligt sträva mot en allt mer miljöanpassad organisation.

  • Följa upp och tillämpa gällande miljölagstiftning

  • Förverkliga företagets miljöledningssystem och ställda miljömål.

  • Att våra leverantörer i största möjliga mån är miljöcertifierade.

  • Ständigt förbättra vårt miljöarbete genom att arbeta med
    förebyggande åtgärder för alla våra miljöaspekter.

Alla våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som
är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.                Historia iKi

Historia liten

iKi Assistans startades 1998
av tre kvinnor, Ingrid, Kerstin
och Inger. Så här tillkom namnet
iKi assistans AB. Från starten
fanns det åtta uppdragsgivare.


Innan dess hade Ingrid, Kerstin
och Inger arbetat med frågor
angående personlig assistans
sedan 1994, då lagen om stöd
och service till vissa funktions-
hindrade (1993:387) (LSS) kom.
Vid denna tid jobbade de på ett
företaget Resurspartner som
då drevs av Yvonne Ferrari.
När Yvonne beklagligt gick bort,
önskade uppdragsgivarna att
Ingrid, Kerstin och Inger skulle fortsätta driva ett företag i
Yvonnes anda.


På detta vis uppkom
iKi Assistans AB.

» Läs mer

 

  


iKi Assistans AB | Rådmansgatan 10 | 211 43 Malmö | Tfn Malmö 040-665 58 50 | Fax 040-23 84 62 | Mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.